Praktijkvoorbeelden: Werken aan spellingvaardigheid

Integratie in functionele schrijfopdrachten

In de praktijk werken veel docenten vanuit een lesmethode aan spellingvaardigheid. Een methode biedt vaak niet meer dan korte, losstaande spellingoefeningen. Door te werken vanuit de uitgangspunten van interactief taalonderwijs – sociaal, strategisch en betekenisvol leren – kunnen deze oefeningen echter versterkt worden. Het is namelijk juist belangrijk dat leerlingen aan spellingvaardigheid werken binnen functionele schrijfopdrachten. Klik hier voor enkele voorbeelden van dergelijke opdrachten.

Interactief aan de slag met werkwoordspelling

Bij de spelling van werkwoorden, gaat het met name om het d/t/dt-probleem. Wanneer we leerlingen willen leren dit probleem te beredeneren, dan laten we ze eerst ervaren wat het probleem is. Klik hier voor een uitgewerkt praktijkvoorbeeld dat laat zien hoe u dit kunt realiseren.

Discussievragen

  • Hoe signaleert u spellingproblemen bij uw leerlingen?
  • Hoe werkt u aan spellingvaardigheid van uw leerlingen?
  • Hoe zou binnen uw school werken aan spellingvaardigheid op een interactieve manier, binnen betekenisvolle schrijfopdrachten, vormgegeven kunnen worden?