Werken met Tussendoelen in het vo

Deze website heeft als doel handreikingen te bieden voor het werken met Tussendoelen voor de verschillende taaldomeinen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De site is bedoeld voor docenten Nederlands, taalcoördinatoren, teamleiders en overige functionarissen die zich bezighouden met taalonderwijs en/of –beleid binnen de school.

De Tussendoelen voor het vo zijn ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands en uitgebreid beschreven in het handboek ‘Interactief lees- en schrijfonderwijs. Werken met tussendoelen in de onderbouw van het vo’ (te bestellen via de webwinkel van het Expertisecentrum Nederlands). Deze Tussendoelen helpen bij het kritisch beschouwen van het huidige taalonderwijs, bij het vormgeven van eventuele aanpassingen in het onderwijsaanbod en vooral bij het verbeteren van het didactisch handelen van docenten. Voor de Tussendoelen po verwijzen we u naar de de website www.leerlijnentaal.nl.

Tussendoelen VO

De pagina Tussendoelen VO biedt per taaldomein:

  • een overzicht van de Tussendoelen, inclusief een printversie hiervan;
  • praktijkvoorbeelden van hoe het onderwijs vormgegeven kan worden zodat optimaal aan de Tussendoelen gewerkt wordt;
  • gereedschap bestaande uit achtergrondinformatie en extra hulpmiddelen.

Tussendoelenscan

Ter ondersteuning van het verbeteren van het didactisch handelen van de docent, is de Tussendoelenscan ontwikkeld. Met deze scan kunnen docenten in kaart brengen aan welke taalvaardigheden ze al werken, hoe ze zelf de kwaliteit hiervan inschatten en waar nog verbeterpunten liggen.