Tussendoelen: overzicht, praktijkvoorbeelden en gereedschap

Op dit deel van de website vindt u per taaldomein voorbeelden van lessen, werkvormen en formats die u kunt gebruiken bij het werken aan Tussendoelen. Deze praktijkvoorbeelden kunnen helpen bij het vormgeven van uw taalonderwijs, bij het informeren van collega’s of bij het opstellen en/of evalueren van taalbeleid. Ze zijn succesvol gebleken in pilots en kunnen als ‘good practice’  voorbeelden gezien worden. Daarnaast zijn ze gebaseerd op de principes van interactief taalonderwijs.

Welke Tussendoelen?

Echter, voordat u de praktijkvoorbeelden daadwerkelijk kunt gebruiken, moet u weten met welke Tussendoelen u aan de slag gaat, samen met uw leerlingen. Het overzicht van de tussendoelen verschaft een docent idealiter handvatten om te achterhalen hoe een leerling zich tot nu toe heeft ontwikkeld. Kan de docent bijvoorbeeld onderzoeken welke onderliggende tussendoelen een leerling nog niet beheerst? Biedt hij een leerling die voorloopt in zijn ontwikkeling verdieping aan? En wat houdt die verdieping dan in? En de belangrijkste vraag:  hoe organiseert de docent zijn lessen zo dat hij onderwijsaanbod op maat kan bieden?

Vind een geschikt praktijkvoorbeeld

Kies in het linkermenu een taaldomein. Per taaldomein staan de Tussendoelen behorende bij het betreffende domein. Vervolgens vindt u op de pagina ‘Praktijk’ verschillende praktijkvoorbeelden die, mogelijk na enkele aanpassingen, direct in te passen zijn in uw onderwijspraktijk. Op de pagina ‘Gereedschap’ ten slotte vindt u achtergrondinformatie en hulpmiddelen bij het betreffende taaldomein.

Discussie

Onderaan elke pagina ‘Praktijk’ staan enkele discussievragen. Deze zijn bedoeld om de discussie binnen uw team over taalonderwijs en –beleid aan te wakkeren. Ze kunnen goed ingezet worden tijdens teambijeenkomsten waarin het stimuleren van taalvaardigheid van de leerlingen en het vormen van taalbeleid centraal staan.