Tussendoelen voortgezet onderwijs

 

 

Domein Lezen

 

Domein Schrijven

 

Leesmotivatie

Technisch lezen

Leeswoordenschat

Begrijpend lezen

Lezen van fictie

 

 

Strategisch schrijven

Spelling en interpunctie

Reflecteren op geschreven taal