Technisch lezen

Wat is technisch lezen?

Technisch lezen gaat over vloeiendheid bij het lezen. Met vloeiendheid wordt snelheid en accuratesse bedoeld. Zijn leerlingen in staat de letters, de lettercombinaties, de lettergrepen of de hele woorden die zij lezen snel en vloeiend te verklanken en weten zij dan wat ze gelezen hebben? Naast woordenschatontwikkeling is leesvloeiendheid de meest bepalende factor voor het lezen met begrip, oftewel begrijpend lezen.

Tussendoelen technisch lezen 

Tussendoelen technisch lezen

 

Onderhouden of achterstand inhalen op weg naar 1F

Woorden snel en nauwkeurig herkennen

Leerlingen herkennen lettercombinaties en spellingpatronen.
Ze herkennen lettergrepen in geschreven woorden.
Ze herkennen het unieke letterpatroon van (leen)woorden.
Ze maken gebruik van de betekenis van een woord.
Ze maken gebruik van de context van een woord.

Voorlezen van teksten

Leerlingen gebruiken leestekens op de juiste wijze.
Ze lezen groepen van woorden als een geheel.
Ze lezen een tekst met het juiste dynamisch en melodisch accent.
Ze lezen een tekst in het juiste tempo en zonder spellinguitspraak.
Ze lezen accuraat.
Ze houden bij het voorlezen rekening met het leesdoel en met het publiek.

 

Printversie Tussendoelen Technisch lezen