Praktijkvoorbeelden: Werken aan leesmotivatie

Keuzevrijheid bieden

U kunt leerlingen keuzevrijheid bieden door:

-Eigen bronnen kiezen
-Vrije leestijd
-Boekintroductie
-Elkaar adviseren en inspireren
-Leesstrategieën oefenen met zelf geselecteerde teksten
-Interesses ontdekken

Betekenisvol lezen

Laat docenten van de zaakvakken teksten aanleveren die bij Nederlands gelezen worden. Dit bevordert de transfer van het gebruik van leesstrategieën naar andere vakken en het maakt het lezen bij Nederlands betekenisvoller.

Een positief en reëel zelfbeeld

Een mogelijkheid om een reëel zelfbeeld te realiseren bij leerlingen, is ze in hun eigen taal duidelijk laten maken wat er van beginnende en gevorderde lezers verwacht wordt. Aspecten van bijvoorbeeld het technisch en begrijpend lezen vertaalt de docent naar ik kan-beweringen.

Aan het begin van een leerjaar of aan het begin van een nieuwe periode laat de docent leerlingen zichzelf aan de hand van deze beweringen scoren op een leerlijn of een zogenaamde thermometer. Vinden zij zichzelf al goede lezers of niet? Welke onderdelen van de leesvaardigheid beheersen zij al? En welke onderdelen kunnen verbeterd worden?

Onderstaand praktijkvoorbeeld laat een thermometer zien die docenten hiervoor kunnen inzetten. Gedurende het leerjaar of de periode laat de docent leerlingen met enige regelmaat terugkijken naar deze beginmeting en laat leerlingen aangeven op welke onderdelen zij vooruitgang hebben geboekt.
Thermometer leesvaardigheid (Word)
Thermometer leesvaardigheid (PDF)

Motivatie verhogen met het hele team

Ook vakdocenten kunnen een bijdrage leveren aan het bevorderen van de leesmotivatie van leerlingen. Door middel van bijvoorbeeld verbale uitleg en videomateriaal kan de voorkennis over een onderwerp geactiveerd worden. Hierdoor zullen leerlingen meer gemotiveerd zijn vervolgens een tekst over het onderwerp te lezen. Daarnaast kan de vakdocent ervoor kiezen de leerlingen uit een selectie van teksten over het betreffende onderwerp te laten kiezen en vervolgens plenair een woordweb over het onderwerp te maken waarbij de leerlingen informatie geven uit de tekst die ze gelezen hebben.

Om vakdocenten betrokken te krijgen bij het bevorderen van leesmotivatie van hun leerlingen kan het goed zijn om in vergaderingen of trainingsbijeenkomsten leesmotivatie als onderwerp te bespreken. Om ieders ideeën en visie over het onderwerp boven tafel te krijgen, kan de zogenaamde ‘coffee shop dialoog’  een goede methode zijn.

Discussievragen

  • Op welke manier en door wie wordt op dit moment aandacht besteed aan bevordering van leesmotivatie bij u op school?
  • Op welke manier kunt u leerlingen binnen uw school meer keuzevrijheid t.a.v. teksten geven?
  • Hoe zorgt u ervoor dat ook vakdocenten het belang inzien van en zich betrokken voelen bij het bevorderen van leesmotivatie? Welke rol kunnen zij bij u op school spelen bij het bevorderen van leesmotivatie?