Leesmotivatie

Waar draait het om bij leesmotivatie?

Leesmotivatie is de sleutel tot lezen met begrip. Met name zwakke lezers in het vo zijn  niet gemotiveerd om te lezen. Zeker voor deze groep leerlingen is aandacht voor leesmotivatie van belang. Maar ook voor sterke lezers is dit belangrijk. Zij krijgen te maken met steeds complexere teksten en daarom is het belangrijk dat zij hun leesvaardigheden onderhouden en uitbreiden.

Een aantal zaken is essentieel om de leesmotivatie van leerlingen te bevorderen, te weten:

-Keuzevrijheid bieden ten aanzien van teksten

-Betekenisvol lezen

-Variatie in de teksten

-Een positief en reëel zelfbeeld

-Motivatie verhogen met het hele team

Tussendoelen leesmotivatie

Tussendoelen leesmotivatie

 

Onderhouden en voortbouwen op

Algemeen

Leerlingen hebben een positief zelfbeeld over zichzelf als lezers.
Ze zien geschreven taal als communicatiemiddel.
Ze ervaren geschreven taal als expressiemiddel.
Ze onderkennen het persoonlijk en maatschappelijk belang van geletterdheid.

Persoonlijke motivatie en vorderingen

Leerlingen kiezen zelf teksten uit die passen bij hun leesniveau en hun interesses.
Ze activeren hun eigen voorkennis voor het lezen.
Ze geven hun eigen vorderingen op het gebied van lezen aan.

·          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printversie Tussendoelen Leesmotivatie