De Tussendoelenscan

Wat is het doel van de Tussendoelenscan?

De Tussendoelenscan voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs helpt teamleiders en docenten (zowel vakdocenten Nederlands, als docenten van andere vakken) kritisch te kijken naar het huidige onderwijs. Welke lees- en schrijfdidactieken en aanpakken worden er op dit moment in de klas gehanteerd en waar zou een aanscherping in didactiek of aanpak gewenst zijn? Uitgangspunt hierbij vormen de tussendoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (Punt & de Krosse, 2012). De tussendoelen zijn geformuleerd aan de hand van diverse subdomeinen die belangrijk zijn voor de lees- en schrijfontwikkeling.

 LeesvaardigheidSchrijfvaardigheid
subdomeinenLeesmotivatieStrategisch schrijven
 Technisch lezenSpelling en interpunctie
 LeeswoordenschatReflecteren op geschreven taal
 Begrijpend lezen 
 Lezen van fictie 


De coördinator kiest bij de start van het onderzoek welke subdomeinen er bevraagd worden. Op basis van de ingevulde vragenlijsten  wordt zowel een individueel rapport als een groepsrapportage opgesteld. Deze rapportages vormen het uitgangspunt om met het team de discussie aan te gaan: wat doen we nu al en wat zouden we in de toekomst graag willen gaan doen?
We willen niet pretenderen dat scholen met dit instrument kunnen beoordelen of de wijze waarop zij aan de tussendoelen werken goed is en of ze op schema lopen wat betreft het realiseren van onderwijs waarin voldoende aandacht is voor de tussendoelen. Zo precies zijn de tussendoelen niet te verdelen over de leerjaren en bovendien vragen tussendoelen om een cyclische manier van werken: in meerdere leerjaren zal aan hetzelfde tussendoel gewerkt worden, maar in steeds complexere situaties en contexten.

Wie vult de Tussendoelenscan in?

De Tussendoelenscan is bedoeld voor docenten Nederlands die in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo/gymnasium) lesgeven. Ga naar de Tussendoelenscan.

.