Reciprocal teaching

Reciprocal teaching betekent 'elkaar onderwijzen'. Bij het elkaar onderwijzen vormen drie of leerlingen een groepje, al dan niet met hun leraar. De groep discussieert over de betekenis van verschillende alinea's of delen van een tekst. Alle leden van de groep hebben een informatieve of andere tekst voor zich, die in alinea's is onderverdeeld. De leider van het groepje - de ene keer is dat de leraar, de andere keer de leerling - vraagt de groepsleden om een alinea stil te lezen. Daarna voert de leider leesstrategie├źn uit, bijvoorbeeld vragen stellen, woorden of zinnen verduidelijken, samenvatten en voorspellen. Daarna vraagt hij de groepsleden hierop te reageren.