Taalonderwijs in Beeld

Online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in het voortgezet onderwijs met betrekking tot het Nederlandse taalonderwijs schoolbreed.

Wat biedt de scan?

Taalonderwijs in Beeld is de vervangen van de Tussendoelenscan en brengt het onderwijs van verschillende taaldomeinen binnen het vak Nederlands en de aandacht voor taalvaardigheid bij andere vakken in kaart. In onderstaand figuur staat een visuele weergave van wat Taalonderwijs in Beeld in kaart brengt. Er is aandacht voor de algemene pedagogische-vakdidactische bekwaamheid van docenten en voor een aantal randvoorwaarden voor het bieden van kwalitatief goed taalonderwijs. De scan wordt ingevuld door de verschillende doelgroepen die inhoudelijk betrokken zijn bij het taalonderwijs op school.
Ga naar instrumenten.expertisecentrumnederlands.nl voor meer informatie over de scan en om Taalonderwijs in Beeld aan te vragen voor uw school.

.